Skip to Content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR spol. s.r.o. 

Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8 

Henkel využívá osobní údaje primárně k poskytování webových stánek uživatelům a k zajištění správného fungování a zabezpečení těchto stránek. Jakékoliv další zpracování údajů nastává jen na základě zákonných povinností nebo svolení nebo případně pokud uživatel dal souhlas společnosti Henkel.

Když uživatel navštíví webové stránky, Henkel automaticky shromáždí a uloží určitá data. To zahrnuje: IP adresu nebo ID zařízení alokovaného příslušného koncového zařízení, kterou potřebujeme k přenášení požadovaného obsahu (např. zvláštního obsahu, textů a obrázků stejně jako datových souborů ke stažení atd.), aktivitu uživatelů v rámci webové stánky, typ příslušného koncové zařízení, použitý webový prohlížeč stejně jako datum a čas využití.

Henkel uchovává data maximálně 7 dní pro účely rozpoznání a sledování zneužití.

Henkel také využívá tyto informace pro zlepšení prezentace služeb, prvků a funkčnosti stejně jako obecných administrativních úkolů.

Kromě toho Henkel vymazává a anonymizuje použitá data, včetně IP adres, bez zbytečného prodlení, jakmile nejsou déle potřebná pro výše uvedené důvody.

Zpracování a použití údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která tyto úkony odůvodňují z následujících: (1) zpracování je nezbytné pro poskytování internetové stránky; nebo (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a zlepšování funkčnosti a bezproblémového provozu webové stránky a je přizpůsobena potřebám uživatelů.

Příjemci shromážděných údajů mohou být členové odpovědných interních oddělení, další přidružené společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. pro hosting a správu obsahu, marketingové agentury, další poskytovatelé třetích stran, pokud je to nezbytné pro služby, které poskytují), úřady při výkonu svých příslušných povinností a pravomocí, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo Příjemci shromážděných údajů mohou být členové odpovědných interních oddělení, další přidružené společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. pro hosting a správu obsahu, marketingové agentury, další poskytovatelé třetích stran, pokud je to nezbytné pro služby, které poskytují), úřady při výkonu svých příslušných povinností a pravomocí, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo pokud je to nezbytné k prokázání, výkonu nebo obraně práv společnosti Henkel v případě obchodní transakce, jako je prodej, fúze nebo akvizice.

3. Další zpracování osobních údajů

a) Tabulka pro zákaznické požadavky

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

b) Test produktu

Při účasti na testech produktů jste možná poskytli vaše kontaktní údaje a adresu. Tyto údaje použijeme k organizaci produktových testů.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících organizování produktových testů.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro provádění testu produktu.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

4. Souhlas / Odvolání souhlasu

a) Správa vztahů se spotřebiteli/zákazníky a online komunity

Možná jste dali souhlas k tomu, aby společnost Henkel mohla zpracovat vaše kontaktní údaje, které jste společnosti Henkel poskytli,

 • obsah a okolnosti vaší elektronické komunikace se společností Henkel, jako např. kontaktní formuláře či e-mail,
 • vaši aktivitu na webových stránkách společnosti Henkel,
 • aktivitu na sociálních kanálech společnosti Henkel (facebookové stránky, atd.)

 v rámci správy vztahů se spotřebiteli/zákazníky společnosti Henkel a online komunit pro účely

 • inzerce (poštou, v prohlížeči, v aplikaci a níže uvedeným způsobem, pokud k tomu dáte dodatečný souhlas),
 • poskytování technické pomoci, jako např. o produktech či technologiích

K dosažení vybraných účelů může společnost Henkel

 • kombinovat výše uvedené údaje s jinými údaji, které o vás zákonitě nashromáždila, jako např. v rámci tombol či jiných aktivit na webových stránkách a
 • analyzovat údaje za účelem podniknutí náležitých reklamních kroků.

Společnost Henkel v rámci této analýzy uplatňuje automatizovanou metodiku, která pomáhá stanovit prioritní prodejní vzory. Kontakty jsou pak roztříděny dle jejich online a offline aktivit. Na základě jejich přidělené kategorie a jejich umístění jsou kontakty přidělovány prodejcům a dostává se jim pak jiných informací o našich produktech a službách, stejně jako jiných reklamních materiálů.

Údaje si uschováme pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonné povinnosti archivace.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s budoucím účinkem kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu, které bylo prováděno před tímto odvoláním.

b) Recenze produktu

Možná jste dali souhlas společnosti Henkel

 • ke zpracování vaší e-mailové adresy, kterou jste poskytli společnosti Henkel, přezdívky, kterou jste si vybrali a vaší recenze produktu spolu se veškerým obsahem, který jste poskytli pro následující účely: shromažďování, zpracování a analýza recenze produktu.
 • na přenos osobních údajů do Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, USA, který se nachází ve Spojených státech, pro výše uvedené účely. Podle evropského práva USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Po přenosu již nebudou mít vaše osobní údaje stejnou úroveň ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva týkající se těchto údajů.
 • aby vás společnost Henkel kontaktovala e-mailem za účelem objasnění jakýchkoli otázek, které můžete mít v souvislosti s hodnocením, které jste předložili, nebo ohledně výkonu zákaznické podpory (například v případě nespokojenosti s našimi produkty nebo jakékoli nekompatibility).

Za tímto účelem může Henkel

 • předat vaši produktovou recenzi třetím stranám k použití a zveřejnění v souladu podmínkami hodnocení, zvolenou přezdívkou a místem bydliště, nebo anonymně,
 • analyzovat data a určit relevantní reklamní opatření.

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, například kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v přijatém e-mailu nebo kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Franka Liebicha, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf (e-mail: Datenschutz@henkel.com ). Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Údaje budeme ukládat pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu nezbytnou v případě jakýchkoli zákonných povinností uchovávání.

5. Soubory Cookies, Pixely, otisky prstů a podobné technologie

Tyto webové stránky používají cookies a podobné technologie. Cookies jsou male jednotky dat dočasně uložené ve vašem prohlížeči na pevném disku vašeho zařízení, které jsou nezbytné pro používání našich webových stránek. Soubor cookies často obsahuje jedinečný identifikátor, kterým je náhodně vygenerované číslo a uložené ve vašem zařízení. Platnost některých vyprší na konci relace vašeho webu; ostatní zůstanou ve vaše zařízení déle. Technicky nezbytné cookies budou použity automaticky. Jiné soubory cookies (nebo podobné technologie) boudou použity pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Existují různé typy soubory cookies. Soubory cookies první strany jsou soubory umístěné navštíveným webem a lze je číst pouze na tomto webu. Soubory cookies třetích stran jsou soubory umístěné jinými organizacemi, které používáme pro různé služby. Používáme například externí poskytovatele analytických služeb, kteří za nás umisťují soubory cookies, aby nám řekli, co se našem webu líbí nebo nelíbí. Web, který navštívíte, může navíc obsahovat vložený obsah, například z YouTube, který může zas nastavovat své vlastní soubory cookies.

Pixel není obvykle větší než 1x1 pixelový průhledný obrázek, který je umístěn na webových stránkách za účelem shromažďování údajů, jako je IP adresa, typ prohlížeče, doba přístupu nebo dříve nastavené sobory cookies za účelem personalizace obsahu nebo zefektivnění a usnadnění procházení. Často se používají v kombinaci s cookies, protože pixely generují a spravují cookies.

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude web shromažďovat údaje týkající se operačního systému zařízení, prohlížeče, jazyka, nainstalovaných fontů, adresy IP, pluginů a dalších informací. Tímto způsobem lze zařízení znovu identifikovat pro marketingové účely relevantní pro uživatele.

Další informace o souborech cookies a dalších technologiích používaných na našich webových stránkách a jejich účelech naleznete na našich webových stránkách v části „Cookies“ a „Nastavení souborů cookies“. Tam také můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací příslušného nastavení souboru cookies.

Vaše preference jsou nastaveny pro danou doménu, prohlížeč a počítač. Pokud tedy navštěvujete naše webové stránky doma a pracujete nebo máte jiné počítače, musíte u každého zařízení nebo prohlížeče odmítnout ukládání dat.

a) Mapp Intelligence (původně Webtrekk)

Pokud jste souhlasili, že tato webová stránka bude shromažďovat a ukládat data pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologie Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlín, Německo se servery v Německu. Pro tento účel je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies bude shromažďovat údaje, jakou jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a doba přístupu. Tyto data jsou ukládána a dále zpracovávána na základě anonymních nebo pseudonymních uživatelských profilů (v závislosti na příslušné použité technologie a služby). Tyto uživatelské profily jsou uloženy v souborech cookies nebo v jiných podobných technologiích, jak je uvedeno výše. Kromě údajů shromážděných při přístupu na webovou stránku (jak je uvedeno výše) to může zahrnovat také informace týkajících se webové stránky, kterou u nás navštěvujete, a případně jakékoli vyhledávací dotazy které jste používali k nalezení našich webových stránek.

Bez výslovného souhlasu našich uživatelů se shromážděné údaje pomocí technologií Mapp nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka a nemísí se s žádnými dalšími osobními údaji o příslušném uživateli.

Další informace o sledování webu naleznete v Data Protection Policy našeho poskytovatele: https://mapp.com/privacy/

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Mapp Intelligence cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz (https://mapp.com/opt-out-mapp/) a nastavit opt-out cookies. Soubor cookies je nastaven pro jmenovanou doménu na prohlížeč a zařízení. Pokud tedy navštěvujete naše webové stránky doma a v práci nebo na různých prohlížečích, musíte odmítnout ukládání dat u každého zařízení nebo prohlížeče.

b) Google Ads

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude používat tato webová stránka „Google Ads“, službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”), za účelem vyhodnocení účinnosti reklamních opatření a adresování jich vám zpět. Když navštívíte náš web, nainstaluje „Google Ads“ do vašeho zařízení soubor cookies. Tímto souborem cookies zpracovává Google informace generované vaším zařízením o používání našich webových stránek, interakcí s našimi webovými stránkami a reklamních opatřeních, stejně jako vaši IP adresu, informace o prohlížeči, vaše dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu pro účely analyzovat a vizualizovat měření dosahu našich reklam a zobrazovat personalizované reklamy. Za tímto účelem lze také určit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti. Pomocí „Remarketingu“ mohou být uživatelé naší webové stránky znovu identifikováni a rozpoznáni na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. ve vyhledávání Googlu nebo na YouTube) a mohou jim být zobrazeny reklamy přizpůsobené jejich zájmům.

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde: http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale pokud si nepřejete dostávat personalizované reklamy, můžete nalézt informace o tom, jak individuálně upravit nastavení inzerce pomocí Google pod tímto odkazem

(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en).

Můžete také nainstalovat opt-out zásuvný modul (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Za předpokladu že jste dali souhlas, bude používat tato webová stránka Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) a společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Za tímto účelem je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Tento soubor cookies shromažďuje údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru, za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících k činnosti na webových stránkách a používání internetu poskytovateli webových stránek. Soubor cookies také shromažďuje informace o interakcích uživatelů s reklamami (kliknutí na textovou reklamu nebo sledování reklamy).

Henkel použije shromážděné údaje k optimalizaci kampaní, opětovnému cílení a personalizaci reklam. Za tímto účelem umožňují soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován během doručování reklamy a přiřazen k cílové skupině. Tyto informace se používají k zobrazení relevantních a pro vás zajímavých reklam.

Google (jako správce) může vaše údaje použít k jakýmkoliv vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, to znamená, že Google zkrátí / anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské Unie i pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá adresa IP zasílána a zkrácena servery Google v USA. 20

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google naleznete zde:

http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Google Analytics cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz

 (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a stáhnout a nainstalovat si plugin prohlížeče, který deaktivuje shromažďování a používání údajů Google Analytics (cookies a IP adresa).

d) Google Optimize 360

Za předpokladu že jste dali souhlas, budeme používat na našich webových stránkách nástroj „Google Optimize 360“ od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analyzuje použití různých variant našeho webu a pomáhá nám zlepšit uživatelský komfort podle chování našich uživatelů na webu. Google Optimize je nástroj integrovaný do Google Analytics, takže v tomto ohledu platí to, co bylo řečeno o Google Analytics.

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“ nebo instalací out-put zásuvným modulem na Google Analytics (viz výše).

e) Adobe Analytics

Za předpokladu vašeho předchozího souhlasu, používá tato webová stránka Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) („Adobe“). Za tímto účelem je na vašem zařízení nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie bude shromažďovat údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších souvisejících služeb, na aktivitu na webu a používání internetu poskytovateli webu.

Společnost Adobe (jako správce) může používat vaše údaje pro jakékoli vlastní účely, jako je profilování a propojování vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (např. prostřednictvím vašeho účtu Adobe).

Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a zpracovány společností Adobe na serverech ve Spojeném království. Pro tento přenos údajů do třetí země je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů standardními smluvními doložkami, čl. 46 GDPR, čekající na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (článek 45 GDPR).

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že poslední oktet (poslední část) IP adresy je okamžitě skryta, když je IP adresa shromažďována společností Adobe. Tato anonymizace se provádí před jakýmkoli zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha. Po geografickém vyhledávání jsou IP adresy všude v Analytics zatemněny – nahrazeny :: X.X.X.X.

Povolením cookies na webových stránkách společnosti Henkel souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a dříve popsaným zpracováním společností Adobe.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Adobe naleznete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Námitka proti shromažďování údajů:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, můžete vypnout soubory cookie na našich webových stránkách v části „Soubory cookie“ v části „Nastavení cookie“. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie obecně, ale je vám používání souborů cookie Adobe Analytics nepříjemné, můžete kliknout na tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovat shromažďování a používání údajů (cookies a IP adresy) Adobe Analytics.

f) Google Campaign Manager 360 (dříve DoubleClick)

Za předpokladu že jste dali souhlas k použití Google Campaign Manager 360, budeme používat na našich webových stránkách službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, za účelem vám zobrazit relevantní reklamy. Za tímto účelem Google nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookies pomocí vaší IP adresy.  Kromě IP adresy, informací o prohlížeči a zařízení, navštívených webových stránek a času přístupu tento soubor cookies také shromažďuje informace o reklamě zobrazené ve vašem prohlížeči a na které reklamy klikáte. To umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy související se zájmem na základě předchozích návštěv stránek Henkel nebo jiných webů.  Soubory cookies služby Campaign Manager využívají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči ke kontrole reklam na obrazovce a atraktivních reklam. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován při zobrazování reklam a je přiřazen k cílové skupině. Soubory cookies uložené ve vašem zařízení společností Google vám tak umožňují přesměrování na jedné straně (např. v rámci „Google Ads“) na webových stránkách Google a na druhé straně (např. v rámci „Google Campaign Manager 360“) na našich webových stránkách a–v závislosti na vašich zájmech – při návštěvě webových stránek jiných partnerů.

Tyto informace budou také použity za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

Google může vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (např. prostřednictvím vašeho Google účtu).

Informace generované souborem cookies o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech.  Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Google.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale je vám používání Google Campaign cookies nepříjemné, můžete použít tento odkaz (www.google.com/settings/ads/onweb) k deaktivaci služby Campaign Manager společnosti Google.

g) Facebook Pixel

Za předpokladu že jste dali souhlas, budeme používat Facebook Pixel poskytovaný společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) a Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) (“Facebook”).  Tento nástroj nám umožňuje analyzovat a přizpůsobovat naše reklamy na základě vašeho používání našich webových stránek, abychom vám mohli poskytovat reklamy vám šité na míru.  Za tímto účelem pixel shromažďuje vaši IP adresu, informace o prohlížeči, návštěvy a akce, které podnikáte na našich webových stránkách, „Facebook-ID“ a datum a čas požadavku serveru. Viz část 1 a. Facebook Business Tools Terms (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), kde získáte další informace o datech, které s námi sdílíte prostřednictvím Business Tools, jako je Pixel.

Shromážděná data se používají k optimalizaci kampaní a vytváření vlastních segmentů publika, což jsou skupiny uživatelů Facebooku na základě těchto shromážděných dat, k cílení reklamních kampaní na Facebooku (Facebook Ads). Za tímto účelem lze také určit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti.

Facebook může vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji, které o vás shromažďujeme (například prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku). Pokud jste zaregistrováni u služby Facebook, může Facebook přiřadit shromážděné informace k vašemu účtu. I když nejste zaregistrováni na Facebooku nebo jste se nepřihlásili, může zjistit a zpracovat vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Facebook zpracovává data částečně i ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Povolením cookies na webových stránkách Henkel souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a dříve popsaného zpracování společností Facebook.

Více informací o ochraně osobních údajů a době skladování společností Facebook najdete zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“. Můžete změnit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavení Facebooku, pokud na Facebooku nechcete dostávat zájmově orientované reklamy (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) 1PlusX AG Pixel

Za předpokladu že jste dali souhlas, budeme používat 1plusX AG (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Switzerland) pixel, abychom vyhodnotili chování uživatelů na našem webu, umožnili agregaci dat s dalšími inzerenty, kteří spolupracují s 1PlusX, a vyhodnotili marketingovou účinnost.  Za tímto účelem je do vašeho zařízení nainstalován soubor cookies. Soubor cookies shromažďuje informace o vašich navštívených webových stránkách, použitých vyhledávacích strojích a hledaných výrazech, vašem procházení webu, chování médií a reklamních interakcí pod jedinečným ID souboru cookies za účelem seskupení skupin uživatelů, které sdílejí podobné zájmy. Soubor cookies také shromažďuje typ vašeho prohlížeče a nastavení jazyka, doby přístupu a odkazované adresy webových stránek. Shromážděná data se používají k zobrazení reklamy relevantní pro uživatele prostřednictvím opětovné identifikace, retargetingu a personalizace, pro vytváření přehledů a pro účely optimalizace kampaně.

ID souborů cookies jsou vyměňována s jinými poskytovateli služeb naším jménem, kteří mohou synchronizovat soubory cookies s vlastními používanými soubory cookies („shoda souborů cookies“) a distribuovat reklamy prostřednictvím webových stránek třetích stran. Na základě shromážděných údajů se ve vašem prohlížeči nebo v personalizovaném obsahu na webu zobrazí související reklama.

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Pokud byste chtěli více informací o tomto postupu a vědět vaše možnosti, navštivte http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu a youradchoices.com.

ch) Sociální media

Služby správy obsahu sociálních médií, jako jsou soubory cookies a doplňky různých sítí sociálních médií, jsou zabudovány do našich webových stránek. Související služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovatelé“) až po vašem souhlasu. Účelem těchto služeb je umožnit vám prohlížet a sdílet náš obsah se svými přáteli a sítěmi. Tito poskytovatelé jsou:

 • Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a v Evropské Unii společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • YouTube je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a v Evropě společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Přehled YouTube pluginů najdete na: https://developers.google.com/youtube/documentation 
 • Službu Instagram poskytuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Instagram”). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/instagram 
 • Službu LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a v Evropě společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Přehled plug-inů LinkedInu a jejich vzhled naleznete na: https://developer.linkedin.com/plugins#

Abychom zvýšili ochranu vašich dat při návštěvě našich webových stránek, jsou tyto služby sociálních médií implementovány jako „tlačítka se dvěma kliknutími“. Tato forma integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku z našeho webu obsahující tyto nástroje nejste automaticky připojeni k serverům poskytovatelů. Prohlížeč vytvoří přímý odkaz na servery poskytovatelů pouze v případě, že aktivujete služby sociálních médií a povolíte tak přenos dat. Obsah různých nástrojů je poté přenesen příslušným poskytovatelem přímo do vašeho prohlížeče a poté zobrazen na obrazovce.

Nástroj sociálních médií sděluje poskytovateli vaše dříve navštívené webové stránky, vaši IP adresu, informace o prohlížeči a datum a čas požadavku serveru. Při využívání kterékoli z funkcí sociálních médií (např. kliknutím na tlačítko „Sdílet“, zanecháním komentáře) budou tyto informace také přeneseny prohlížečem přímo k poskytovateli k uchování. Tito poskytovatelé mohou vaše údaje použít k jakýmkoli vlastním účelům, jako je analytika, marketing, profilování a propojení vašich údajů s jinými údaji o vás shromážděnými (například prostřednictvím vašeho uživatelského účtu u příslušného poskytovatele), i když nejste přihlášeni ke svým sociálním účtům.

Poskytovatelé zpracovávají data částečně i ve Spojených státech. Podle evropských právních předpisů USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Státní orgány mohou mít přístup k těmto údajům díky zákonům o hromadném sledování. Jakmile budou vaše osobní údaje zveřejněny, nebudou požívat stejné úrovně ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva ve vztahu k těmto údajům.

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:

Data protection/privacy policy issued by Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Data protection/privacy policy issued by Google: https://policies.google.com/privacy

Data protection/privacy policy issued by Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Data protection/privacy policy issued by LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Námitka proti shromažďování údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna deaktivací cookies na naší webové stránce v „Cookies“ v části „Nastavení cookies“.  Můžete změnit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavením platformy sociálních sítí.

i) Commerce Connector

Na našich webových stránkách požíváme tlačítko Kup teď. Tlačítko Kup teď poskytuje a spravuje společnost Commerce Connector. Podrobné informace o funkcích a zpracování údajů naleznete na adrese: https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/

6. Práva subjektů údajů / Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Pověřenec DPO)

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů

právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis na následující kontaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., GDPR, Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com / cz.info@henkel.com).